Parliamentary Question


Data updated during 16th Aug - 31st Aug

Academic Year
Select IIT
Academic Year: 2020-2021
Campus NameAcademic YearPDFURL with more detailsUpload Date(yyyy-mm-dd)
IIT Kharagpur
IIT Bombay
IIT Madras
IIT Kanpur
IIT Delhi
IIT Guwahati2020-20212021-02-18
IIT Roorkee
IIT Bhubaneswar
IIT Hyderabad
IIT Patna
IIT Gandhinagar2020-20212020-11-13
IIT Jodhpur
IIT Ropar
IIT Indore2020-20212020-12-15
IIT Mandi2020-2021http://iitmandi.ac.in/administration/files/Summary%20of%20Parliamentary%20Questions%20FY%202020-2021_Final.pdf2021-07-27
IIT (BHU) Varanasi
IIT Palakkad2020-2021https://www.iitsystem.ac.in/?q=parliamentaryquestion/publicview2020-09-07
IIT Tirupati
IIT (ISM) Dhanbad2020-20212021-12-06
IIT Bhilai
IIT Goa
IIT Jammu
IIT Dharwad

© IIT Council All Rights Reserved

Copyright © 2021, www.iitsystem.ac.in. Theme by IIT Kanpur