Parliamentary Question


Data updated during 1st Jan - 15th Jan

Year
Year: 2016
Campus NameYearPDFURL with more detailsUpload Date(yyyy-mm-dd)
IIT Kharagpur20162016-08-23
IIT Bombay
IIT Madras
IIT Kanpur20162017-06-05
IIT Delhi20162017-06-07
IIT Guwahati20162017-02-06
IIT Roorkee20162017-06-05
IIT Bhubaneswar20162017-05-22
IIT Hyderabad
IIT Patna20162016-03-10
IIT Gandhinagar
IIT Jodhpur
IIT Ropar
IIT Indore20162016-09-07
IIT Mandi20162016-08-19
IIT (BHU) Varanasi.20162017-05-08
IIT Palakkad
IIT Tirupati
IIT (ISM) Dhanbad
IIT Bhilai
IIT Goa
IIT Jammu
IIT Dharwad

© IIT Council All Rights Reserved

Copyright © 2017, www.iitsystem.ac.in. Theme by IIT Kanpur