Degrees Awarded by IITs - A Statistical View


Academic
Year
IITKGP
IITB
IITM
IITK
IITD
IITG
IITR
IITBBS
IITH
IITP
IITGN
IITJ
IITRPR
IITI
IITMANDI
IITBHU
IITPKD
IITTP
IITISM
IITBH
IITGOA
IITJAMMU
IITDH
2018-19
2793
1352
356
336
278
263
1190
2019
2017-18
2616
53486
1552
2064
1450
2026
330
566
278
246
199
154
212
169
1255
2193
2016-17
2581
1524
1942
1268
2027
290
472
275
261
157
156
197
140
1272
1977
2015-16
2542
2352
1767
1930
1265
2046
241
449
220
261
168
130
169
116
1168
2014-15
2429
2058
2314
1313
1367
1117
1820
215
324
145
174
158
109
151
117

© IIT Council All Rights Reserved

Copyright © 2019, www.iitsystem.ac.in. Theme by IIT Kanpur