Degrees Awarded by IITs - A Statistical View


Academic
Year
IITKGP
IITB
IITM
IITK
IITD
IITG
IITR
IITBBS
IITH
IITP
IITGN
IITJ
IITRPR
IITI
IITMANDI
IITBHU
IITPKD
IITTP
IITISM
IITBH
IITGOA
IITJAMMU
IITDH
2019-20
224
2018-19
2804
2324
2583
1604
2042
1352
2028
356
528
336
393
189
230
278
276
1289
101
1988
2017-18
2616
2521
53486
1552
2064
1450
2026
330
566
278
246
199
154
212
200
1190
2193
2016-17
2581
2553
1524
1942
1268
2027
290
472
275
261
157
156
197
169
1254
1977
2015-16
2542
2352
1767
1930
1265
2046
241
449
220
261
168
130
169
116
1275
2014-15
2429
2058
2314
1313
1367
1117
1820
215
324
145
174
158
109
151
117
1168

© IIT Council All Rights Reserved

Copyright © 2020, www.iitsystem.ac.in. Theme by IIT Kanpur